DUBOkeur

Foreco heeft voor haar premiumproducten WaxedWood, SafeWood en NobelWood het certificaat DUBOkeur® verkregen. Na een zorgvuldige selectie van grondstoffen, kwaliteitsborging en productieproces was het mogelijk tegemoet te komen aan de criteria voor Duurzaam Bouwen. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie voerde de beoordeling uit.

Uitsluitend de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing, komen in aanmerking voor het DUBOkeur® merk. Door het onderzoeksinstituut Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut over milieubelasting van bouwmaterialen, worden de producten beoordeeld op basis van 17 (milieu)aspecten, variërend van broeikaseffect tot hergebruik of verwerking van het afval, volgens de methode van de Levenscyclusanalyse (LCA). 

Met het DUBOkeur® laat Foreco zien dat WaxedWood, SafeWood en NobelWood tot de meest milieuvriendelijke producten behoren (milieuklasse 1 tot en met 2) en zien de afnemers dat het product het milieu zo min mogelijk aantast.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.dubokeur.nl  

DUBOkeur

Geldt voor de producten:

WaxedWood
SafeWood
NobelWood

Direct contact over:

DUBOkeur

Meer informatie