SGVH-garantie

Gewaarborgde garantie voor projecten
De Stichting Garantieverlening Veredeld Hout verleent projectgaranties met harde voorwaarden ten bate van de eigenaar van het gegarandeerde project.
Dus geen tussenkomst van projectontwikkelaar of aannemer, maar een één op één overeenkomst tussen de Stichting en de eigenaar.

Product in project basis voor garantie
De Stichting verleent garantie voor aangemelde projecten waarin duurzame kwaliteitsproducten zoals WaxedWood® en SoundWood® worden toegepast. De garantie omvat de duurzaamheid met betrekking tot houtaantasting van producten voor een standaard garantietermijn van 15 jaar.
In het garantiecertificaat worden het project, de locatie, de materialen, de betrokken bouwpartners en de termijn opgenomen.

Geen ‘afschrijving’ op de garantie
De SGVH vergoedt tweemaal de waarde van de aanschafprijs van het product voor de constructie of het deel daarvan dat onverhoopt houtaantasting vertoont binnen de garantietermijn.
De gebruiksafschrijving wordt daar niet in meegenomen. De eventueel toe te kennen uitkering is in het laatste jaar van de garantietermijn net zo hoog als in het eerste jaar.

Geen tussenstations en harde voorwaarden
Het certificaat wordt ter hand gesteld aan de eigenaar van het project. Aanspraken op de garantieregeling kunnen zonder tussenkomst van derden door de eigenaar rechtstreeks op de Stichting worden gedaan.
Het garantiereglement is duidelijk over dat wat wel en niet onder de dekking valt en welke beheersverplichtingen de eigenaar heeft.
Een belangrijke voorwaarde is de controle namens de Stichting bij oplevering van het project op een correcte verwerking van de producten.

 

SGVH-garantie

Geldt voor de producten:

WaxedWood
SoundWood

Direct contact over:

SGVH-garantie

Meer informatie