Stichting garantiefonds

Stichting garantiefonds houtverduurzaming Dalfsen

Gewaarborgde garantie voor projecten

De Stichting Garantiefonds Houtverduurzaming Dalfsen verleent projectgaranties met harde voorwaarden ten bate van de eigenaar van het gegarandeerde project. Dus mogelijk zonder tussenkomst van projectontwikkelaar of aannemer, maar een één op één overeenkomst overdraagbaar aan de eigenaar.

Download Project-garantie voorwaarden

Collectieve dekking voor financiële zekerheid

Financiële zekerheid voor de garantieverplichtingen is georganiseerd op basis van collectiviteit van de verschillende ondernemingen binnen de Stichting Garantiefonds Houtverduurzaming Dalfsen. Hiermee wordt zekerheid geboden dat de garantie gedekt kan blijven worden, onafhankelijk van de individuele bedrijven die gebruik maken van het garantiefonds.

Product in project basis voor garantie

De Stichting verleent garantie voor aangemelde projecten waarin duurzame kwaliteitsproducten zoals WaxedWood®, NobelWood®, SafeWood® en SoundWood® worden toegepast. De garantie omvat de duurzaamheid met betrekking tot houtaantasting van producten veroorzaakt door houtvernielende insecten voor een standaard garantietermijn van 15 jaar.
In het garantiecertificaat worden het project, de locatie, de materialen, de betrokken bouwpartners en de termijn opgenomen.

Geen tussenstations en harde voorwaarden

Het certificaat kan ter hand gesteld worden aan de eigenaar van het project. Aanspraken op de garantieregeling kunnen zonder tussenkomst van derden door de eigenaar rechtstreeks op de Stichting worden gedaan. Het garantiereglement is duidelijk over dat wat wel en niet onder de dekking valt en welke beheersverplichtingen de eigenaar heeft.
Een belangrijke voorwaarde is verwerking volgens montagevoorschriften en/of de controle namens de Stichting bij oplevering van het project op een correcte verwerking van de producten.

Download de montagehandleiding

Geldt voor de producten

- NobelWood (alle varianten)
- WaxedWood (alle varianten)
- SafeWood (alle varianten)
- SoundWood

Navigatie