Whitepaper: De groei van een boom

Voor het studievak 'Sustainability Business Economics' vanuit Windesheim Zwolle heeft onze stagiair verkoop Steve Abdulmassih onderzoek gedaan naar de houtgroei waarbij het thema 'duurzaamheid' centraal staat. Hierbij wordt onder andere stilgestaan bij duurzaam bosbeheer & verantwoorde houtkap

Dit onderzoek heeft geleidt tot het whitepaper: De groei van een boom.

Hoelang duurt de groei van een boom en wanneer kan deze gekapt worden? 

In deze whitepaper leest u over de tijdsduur die bomen nodig hebben om te groeien voordat ze kunnen worden gekapt, met aandacht voor de variabelen die hier invloed op hebben.

Ook de waarde van duurzaam bosbeheer en de gevolgen van het onverantwoorde houtkapprobleem dat zich onder andere in het Amazonegebied afspeelt worden besproken.

Download whitepaper

Whitepaper de groei van een boom