Duurzaam

Kwaliteit, duurzaamheid en garantie

Voor het borgen van aspecten op het gebied van duurzaamheid, milieu en kwaliteit heeft Foreco verschillende certificaten behaald.  Daarnaast heeft Foreco de mogelijkheid om middels de stichting garantiefonds houtverduurzaming Dalfsen projectgaranties te verlenen met harde voorwaarden ten bate van de eigenaar van het gegarandeerde project.

Navigatie

Stichting Garantiefonds Houtverduurzaming Dalfsen

Garantie voor projecten, product in project basis voor garantie, geen ‘afschrijving’ op garantie, geen tussenstations en voorwaarden.

Nationale Milieu Database

Foreco heeft meerdere milieuverklaringen behaald in de Nationale Milieu Database. Een onafhankelijke organisatie die het mogelijk maakt om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in Nederland te kunnen maken.

FSC®

De Forest Stewardship Council® ziet erop toe dat hout, voorzien van het FSC®-label, op verantwoorde wijze wordt geoogst.

PEFC

PEFC schemes is een wereldwijd onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer.

KOMO-certificering

Foreco voert een KOMO-certificaat, waarbij de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) toeziet op de kwaliteitshandhaving.

Bestekteksten STABU/RAW

Op deze pagina vindt u bestekteksten van onze producten. Met deze service kunnen automatisch STABU en RAW bestekteksten worden geschreven.

DUBOkeur

De meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing, komen in aanmerking voor het DUBOkeur® merk.

A Dutch Dream

Foreco zet met ambitie in op ondernemen naar een duurzame toekomst.

Dromen, durf, daadkracht en doorzettingsvermogen van een Vechtdal onderneming met visie op de toekomst.

Bio4Products

Het Europese project Bio4Products heeft als doel een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen te creëren voor de maakindustrie. Foreco werkt mee in dit project door de ontwikkeling van FaunaWood. 

Groen-Goud Interreg project

Pyrolyse is een techniek om olie uit biomassa te winnen. Pyrolyse olie kan toegepast worden als brandstof en als grondstof voor biobased materialen. In het kader van dit project werken Nederlandse en Duitse partners samen aan  innovaties  voor  het  produceren  van  pyrolyse  olie  en  hoogwaardige chemicaliën uit laagwaardige biomassa residuen.

In  het  kader  van  dit  project  werken  Nederlandse  en Duitse  bedrijven  en  hogescholen  samen  aan    innovaties  voor  het  produceren  van  pyrolyse  olie  en  hoogwaardige  chemicaliën  uit  laagwaardige  biomassa residuen.

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners.

Eco-Innovation

Eco-Innovation helpt ondernemers markt barrières te slechten bij introductie van bio-based gemodificeerd hout; het eco-alternatief voor milieuonvriendelijke bouw materialen.

Natural Captain

Natural Captains is het versnellingstraject van Platform BEE waarbinnen een groeiende groep bedrijven werkt aan concrete cases op het gebied van natuurlijk kapitaal.

VCA

Voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden hebben de bedrijfsonderdelen Foreco Houtconstructies en IJreka speeltoestellen VCA certificaten behaald. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). VCA is een programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

HDI-Gerling

Met een HDI garantie contract wordt 10 jaar garantie afgegeven. Hiermee wordt niet alleen het product en productieproces bewaakt, maar ook de management- en financiële continuïteit wordt getoetst. HDI, biedt in tegenstelling tot een bedrijfseigen garantie een ontvankelijke garantie. Bij een geschil biedt het een duidelijke en snelle oplossing. In combinatie met kwaliteitsborging onder KOMO-certificaat kan Foreco een garantie verlenen op TwinWood® voor een periode van 10 jaar.