Naturel

Naturel Captain

Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) zet zich in voor behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen als voorwaarde voor een sterke economie en een gezonde leefomgeving. Het platform is een initiatief van ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL.

Natural Captains is het  versnellingstraject van Platform BEE waarbinnen een groeiende groep bedrijven werkt aan concrete cases op het gebied van natuurlijk kapitaal. Natural Captains zijn tegelijkertijd de bedrijven en mensen die actie ondernemen. Om de 100 dagen komen we samen om een klap te geven op de doelstellingen, lessen te delen en nieuwe verbindingen te leggen.

‘Door regelgeving moeten wij steeds vaker ons hout halen uit bossen met de uitstraling van een maïsveld, in plaats van natuurlijke bossen”, zegt Klaas Jan Swager, hoofd marketing & innovatie bij houtbedrijf Foreco in Dalfsen. ‘Wij worden als bedrijf gedwongen onze diversiteit aan producten te laten vallen. Daar verzet ik me tegen.’

Foreco is een innovatieve speler in de houtsector. Het bedrijf ontwikkelt en produceert hout met zo min mogelijk impact op natuurlijk kapitaal, en levert producten aan zowel de professionele als de particuliere markt. In de bedrijfsvoering loopt  Foreco onder meer aan tegen de toenemende standaardisering in de regelgeving. ‘Wij willen meedenken met onze klanten welk product voor hen het meest geschikt is’, zegt Swager. ‘Analoog aan de voedselsector, waar de vergeten groenten nu weer populair worden, werken wij met de producten die de natuur ons biedt. Maar de trend is steeds meer uniformiteit. Waardoor allerlei houtsoorten buiten de boot vallen. En de overheid speelt daarbij een belangrijke rol.’ Niet de overheid of de markt moet dicteren welke producten worden gebruikt, vindt Swager, maar de natuur.