Duurzaam

Kwaliteit, duurzaamheid en garantie

Voor het borgen van diverse aspecten op het gebied van duurzaamheid, milieu en kwaliteit heeft Foreco Houtconstructies verschillende certificaten behaald. Daarnaast heeft Foreco Houtconstructies de mogelijkheid om middels de Stichting Garantieverlening Veredeld Hout (SGVH) projectgaranties te verlenen met harde voorwaarden ten bate van de eigenaar van het gegarandeerde project.

Navigatie

KOMO-certificering

Foreco Houtconstructies voert een KOMO-certificaat die toegekend is door Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). Deze organisatie ziet erop toe dat de kwaliteit van de producten en processen gehandhaafd wordt. 

Komo-certificering Foreco Komo-certificering Foreco

Foreco voert een KOMO-certificaat, waarbij de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) toeziet op de kwaliteitshandhaving.

Houtverduurzaming onder vacuüm en druk
KOMO-certificaat 30542/10 volgens Beoordelingsrichtlijn 0601.

De productcertificaten zijn te downloaden op de website van Foreco Dalfsen B.V.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.komo.nl

SGVH-garantie

De garantie van Stichting Garantieverlening Veredeld Hout kent garanties toe aan gemonteerde gevelprojecten van Foreco Houtconstructies. 

De gevelmontage brochure van Foreco biedt de leidraad voor een juiste manier van het monteren van een houten gevel. 

Meer over SGVH Minder over SGVH

Gewaarborgde garantie voor projecten
De Stichting Garantieverlening Veredeld Hout verleent projectgaranties met harde voorwaarden ten bate van de eigenaar van het gegarandeerde project.
Dus geen tussenkomst van projectontwikkelaar of aannemer, maar een één op één overeenkomst tussen de Stichting en de eigenaar.

Product in project basis voor garantie

De Stichting verleent garantie voor aangemelde projecten waarin duurzame kwaliteitsproducten zoals WaxedWood® en SoundWood® worden toegepast. De garantie omvat de duurzaamheid met betrekking tot houtaantasting van producten voor een standaard garantietermijn van 15 jaar.
In het garantiecertificaat worden het project, de locatie, de materialen, de betrokken bouwpartners en de termijn opgenomen.

Geen tussenstations en harde voorwaarden

Het certificaat wordt ter hand gesteld aan de eigenaar van het project. Aanspraken op de garantieregeling kunnen zonder tussenkomst van derden door de eigenaar rechtstreeks op de Stichting worden gedaan.
Het garantiereglement is duidelijk over dat wat wel en niet onder de dekking valt en welke beheersverplichtingen de eigenaar heeft.
Een belangrijke voorwaarde is de controle namens de Stichting bij oplevering van het project op een correcte verwerking van de producten.

Geldt voor de producten

- NobelWood (alle varianten)
- WaxedWood (alle varianten)
- SafeWood (alle varianten)
- SoundWood

FSC®

De Forest Stewardship Council® ziet erop toe dat hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, en controleert dit door de gehele houtketen. 

Meer over FSC® Minder over FSC®

Om te waarborgen dat geen hout wordt verkocht dat is verkregen door roofbouw uit de derde wereld, is het FSC®-label ontwikkeld. De Forest Stewardship Council® ziet erop toe dat hout, voorzien van het FSC® label, op verantwoorde wijze wordt geoogst. Bedrijven die zich daar aan houden en zich laten certificeren, worden opgenomen in de Chain of Costody. Foreco Houtconstructies is geregistreerd onder CU-COC-811070 en is gerechtigd FSC®-producten te vermarkten (FSC® Trademark 1996 Forest Stewartship Council A.C.)

PEFC

Het internationale PEFC-keurmerk garandeert dat houtproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit.

Meer over PEFC Minder over PEFC

Europese boseigenaren hebben het PEFC-label ontwikkeld om erop toe te zien dat er op duurzame en verantwoorde wijze wordt omgegaan met bossen en de omgeving. PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes is een wereldwijd onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Naast economische en ecologische eisen schrijft het PEFC keurmerk ook strikte sociale eisen voor. Omdat Foreco voornamelijk Europees hout verwerkt heeft het zich ook laten certificeren volgens PEFC. Foreco Houtconstructies is daartoe geregistreerd onder CU-PEFC-811070.

VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn belangrijke aspecten voor Foreco Houtconstructies. Daarom hebben wij voor verschillende werkzaamheden VCA certificaten behaald. Met dit programma worden dienstverlenende bedrijven getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem. 

DUBOkeur

Voor de productlabels WaxedWood, SafeWood en NobelWood is een DUBOkeur® behaald. Alleen de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing komen in aanmerking voor dit merk.