Duurzaam

Kwaliteit, duurzaamheid en garantie

Voor het borgen van diverse aspecten op het gebied van duurzaamheid, milieu en kwaliteit heeft Foreco Houtconstructies verschillende certificaten behaald. 

Navigatie

KOMO-certificering

Foreco Houtconstructies voert een KOMO-certificaat die toegekend is door Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). Deze organisatie ziet erop toe dat de kwaliteit van de producten en processen gehandhaafd wordt. 

Komo-certificering Foreco Komo-certificering Foreco

Foreco voert een KOMO-certificaat, waarbij de Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) toeziet op de kwaliteitshandhaving.

Houtverduurzaming onder vacuüm en druk
KOMO-certificaat 30542/10 volgens Beoordelingsrichtlijn 0601.

De productcertificaten zijn te downloaden op de website van Foreco Dalfsen B.V.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.komo.nl

FSC®

De Forest Stewardship Council® ziet erop toe dat hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen, en controleert dit door de gehele houtketen. 

Meer over FSC® Minder over FSC®

Om te waarborgen dat geen hout wordt verkocht dat is verkregen door roofbouw uit de derde wereld, is het FSC®-label ontwikkeld. De Forest Stewardship Council® ziet erop toe dat hout, voorzien van het FSC® label, op verantwoorde wijze wordt geoogst. Bedrijven die zich daar aan houden en zich laten certificeren, worden opgenomen in de Chain of Costody. Foreco Houtconstructies is geregistreerd onder FSC-C020175 en is gerechtigd FSC®-producten te vermarkten (FSC® Trademark 1996 Forest Stewartship Council A.C.)

PEFC

Het internationale PEFC-keurmerk garandeert dat houtproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit.

Meer over PEFC Minder over PEFC

Europese boseigenaren hebben het PEFC-label ontwikkeld om erop toe te zien dat er op duurzame en verantwoorde wijze wordt omgegaan met bossen en de omgeving. PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes is een wereldwijd onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen boseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Naast economische en ecologische eisen schrijft het PEFC keurmerk ook strikte sociale eisen voor. Omdat Foreco voornamelijk Europees hout verwerkt heeft het zich ook laten certificeren volgens PEFC. Foreco Houtconstructies is daartoe geregistreerd onder CU-PEFC-COC-811070.

VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu zijn belangrijke aspecten voor Foreco Houtconstructies. Daarom hebben wij voor verschillende werkzaamheden VCA certificaten behaald. Met dit programma worden dienstverlenende bedrijven getoetst en gecertificeerd op het VGM-beheersysteem. 

DUBOkeur

Voor de productlabels WaxedWood, SafeWood en NobelWood is een DUBOkeur® behaald. Alleen de meest milieuvriendelijke producten binnen een bepaalde toepassing komen in aanmerking voor dit merk.