Handvatten van NobelWood

Een ander ‘project’ dan normaal, maar dat maakt het niet minder indrukwekkend. Voor onze klant Minelli uit Italië modificeren wij Esdoorn. Dit gemodificeerde Esdoorn hout wordt door hen gebruikt om handvatten voor messen te maken. Door Victorinox uit Zwitserland worden hier vervolgens messen van gemaakt. Op jaarbasis levert Foreco gemodificeerd hout om ruim 700.000 messen van te maken.

Een handvat maken

Voor het proces wordt Europees Esdoorn gebruikt (wetenschappelijke naam: Acer Pseudoplantanus). Hierbij gebruiken we bijna foutvrij spinthout met een maximale breedte van 80 millimeter. Esdoorn is een erg mooie grondstof die zeer moeilijk verkrijgbaar is. Maar als je het kan krijgen kan je er prachtige eindproducten mee maken. 

Als het Esdoorn hout door Foreco gemodificeerd wordt het bij Minelli geschaafd en ik kleine stukken gezaagd. De gezaagde stukjes worden op basis van een 3d tekening in een computergestuurde machine (CNC) ingespannen. Het hout komt er als handvat uit en tot slot vindt er nog een oppervlakte bewerking plaats.

Ieder handvat wordt onderworpen aan een strenge visuele inspectie. Daarnaast worden steekproefsgewijs andere technische parameters beproeft.

Samenwerking met Minelli

Minelli was op zoek naar een nieuwe leverancier voor gemodificeerd hout. Er vond een uitgebreide benchmark van verschillende houtsoorten en modificatieprocessen plaats. Uiteindelijk volgde de conclusie dat NobelWood Esdoorn van Foreco als best presteerde voor hun toepassing. Onze NobelWood modificatie onderscheidde zich vooral in de verbeterde hardheid en preventie van wateropname.

Nadat de keuze op NobelWood van Foreco was gevallen had Minelli veel haast om de productie te starten. Er zijn goede afspraken gemaakt over de start omdat het proces nog niet volledig was uitgewerkt en hier risico’s mee gepaard gaan.

Door te starten en tijdens de productie te blijven verbeteren slagen we er steeds beter in om de productkwaliteit te optimaliseren en uitval te voorkomen. Momenteel voeren we vooral onderzoek uit naar mogelijkheden om de indringing van impregneermiddel in het hout te verbeteren. Ook richt een deel van het onderzoek zich op het verbeteren en ontwikkelen van kwaliteitscontroles. Zo hebben we bijvoorbeeld data verzameld over verschillende hardheidsmetingen. Door deze correlatie kunnen we nu verschillende testmethoden beter met elkaar vergelijken.

Al met al kunnen we terugkijken op een mooie buitenlandse samenwerking waarbij wij als Foreco mogen laten zien wat we kunnen op het gebied van modificeren en onszelf daarin blijven ontwikkelen.